کلیپ خنده دار از بازی سنگ کاغذ قیچی

دانلود کلیپ موبایل خنده دار از بازی سنگ کاغذ قیچی به سبک ژاپنی که هرکسی که یک دست رو می بازه باید با جارو توی سرش بزنه طرف مقابل ولی بعد از چند دست که تو سری زیاد بخوری مثل این پسر حرصی خواهید شد .

کلیپ خنده دار

 

دانلود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: