کلیپ خودکشی رو به روی وب کم

دانلود کلیپ موبایل از خودکشی یک پسر جوان در مقابل دوربین وب کم که صورت این پسر به طور کامل بنفش می شود و وقتی میمرد به حالت اول بر میگردد . این کلیپ موبایل خودکشی با فرمت ۳gp آماده دانلود شده است .

کلیپ موبایل خودکشی

 

دانلود خودکشی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: