کلیپ موبایل از بنتلی طلایی

دانلود کلیپ موبایل از بنتلی طلایی که متعلق به یک عرب است و این بنتلی که تمامی بدنه آن طلا سفید است قیمت ۲۳ میلیون دلار را دارد . این کلیپ موبایل با فرمت ۳GP آماده دانلود شده است .

بنتلی

 

دانلود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: